Styrets årsberetning for DMSB 2019

ÅRSBERETNING FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN 2019

Styrets sammensetning etter årsmøtet 12. februar 2019.

Kristina H. Johannessen, leder - gjenvalgt (for 1 år)

Svein Ødegaard, nestleder - gjenvalgt (for 1 år)

Lorentz M. Irgens, styremedlem - gjenvalgt (for 1 år)

Sylvi Aanderud, styremedlem - på valg i 2020

Erik Florvåg, styremedlem - valgt for 2 år

Bjarte Askeland, varamedlem - på valg i 2020

Andre tillitsvalgte

Revisor: Sigrun Solberg - gjenvalgt (for 2 år)

Styret for Legenes Hus - Sigrun Solberg, Bjarte Askeland

Rebekka Ege Hegermanns Legat - Lorentz M Irgens, styreformann

Legatstyret for Kysthospitalet i Hagavik - Dagrun Waag Linchausen

Legatstyret for Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap - Halvor Næss

Johan C. Giertsens legat -Steinar Fosse

Dr.med. F.G. Gades legat - Dagrunn Skylstad

Gjenvalg for samtlige.

DMSBs Husfond - Lorentz M. Irgens, styreleder, Nils Petter Aardal, Axel Algaard, styremedlemmer, oppnevnt av styret (gjenvalgt for 3 år 2018)

Valgkomitéen - Per Høie (på valg 2020), Marit Grønning (på valg 2021), Svein Hindal (valgt for 3 år 2019).

Styrearbeid

Styret har hatt 6 styremøter i 2019 og 1 i 2020. Styret har hovedsakelig arbeidet med forberedelser til møtevirksomhet samt med arkivet i Legenes Hus (sammen med Steinar Fosse). Vi har ryddet i arkivet på loftet. Steinar Fosse har scannet alt og det skal leveres til Byarkivet. I tillegg forberedelser til Montpellierturen. Vi har et godt samarbeid med Søtt og Salt. Vi vil når det passer spise i spisesalen. Vi har hatt god hjelp av Kay som er ansatt hos Søtt og Salt. Vi informerer Fredrik Sørensen i Søtt og Salt om vår møtevirksomhet slik at kollisjon skal unngås. Vi liker at vi kan bruke kopper, glass, fat og bestikk fra S og S. Fortsetter med snitter som de fleste er fornøyd med. Vi har ryddet i arkivet på loftet. Steinar Fosse har scannet alt og originalen skal leveres til Byarkivet.

Kveldsmøter 2019

8. januar: Arne Strand: Bistandsarbeid i konfliktsoner.

12. februar: Birgitta Åsjø: Zicavirus og mikrocefali; en uppdatering.

12. mars: Jeremy Ganz: Cranial Trauma from Prehistoric to 1800.

9. april: Paul Egil Gravem: Tilbakeblikk på arbeid i Etiopia.

10. september: Gerd Kvale: The Bergen 4-day treatment.

15. oktober Armauer Hansenforelsning, Inge Glambek: Glimt fra medisinens historie – sett fra Bergen (av en kirurg).

12. november: Kari Lossius: Rusbehandling.

6. desember: Julemøte. Kjell Haug: Tobakksepidemiens vekst og fall.

Formiddagsmøter

29. januar: Leiv Hove: Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi.

26. februar: John Ludvig Larsen: En odyssé gjennom neuroradiologien.

26. mars: Svein Hindal: Prioriteringer i helsevesenet-Samfunnsmedisinske synspunkter.

14. mai: Kjell Haug: Orientering om ny studieplan.

28. mai: Inge Morild: En rundtur i Vestlandsk rettsmedisin.

1. oktober: Per Rønnevik: Vestlandsk Cardiologisk Forening.

29. oktober: Armauer Hansenfilmen.

26. november: Brynjulf Stige: Musikkterapi i eit biologisk perspektiv.

Møter

Kveldsmøter holdes andre tirsdagen i måneden kl 19.30 og formiddagsmøter siste tirsdag i måneden kl 12.00. Ved helger flyttes noen møter. Julemøte og Armauer Hansenmøte holdes i Pleiestiftelsen med etterfølgende middag. Ellers er møtene i Legenes Hus. Møtene samler nå 30-40 medlemmer og det er en økning.

Medlemssituasjonen

Selskapet har 191 medlemmer når årsmøtet 2020 avholdes. Siden årsmøtet i 2019 har 9 medlemmer meldt seg inn, 3 har meldt seg ut og 3 har avgått ved døden. Medlemmer som har avgått ved døden siden årsmøtet i 2019: Dag Søvik, Ole Gustav Amundsen Selvik og Brit Nyland.

Økonomi

Selskapet inntekter baserer seg utelukkende på medlemmenes innbetaling av kontingent. I 2019 betalte 137 av medlemmene kontingent, 10 medlemmer ble fritatt for kontingentinnbetaling og 46 medlemmer betalte ikke kontingent. Selskapet har likevel god økonomi og har i løpet av 2019 styrket sin egenkapital med ca. kr. 16 000,-.  Vi har derfor hatt økonomisk frihet til å kunne sponse taffelet ved medlemsmøtene, samt middagen ved Armauer Hansen – og Julemøtene. Den årlige medlemstuen skal gå i balanse, men i år har vi et overskudd som skyldes avmelding av et par som ønsket sine innbetalinger donert til en koloni for spedalske. Dette vil bli besørget av selskapet.

Nettsiden www.dmsb.no driftes av Bjarte Askeland. Der står alt om møter, lover osv.

Turen til Montpellier.

Vi var 34 på turen, medlemmer fra DMSB og MHSB. Turen var hovedsakelig arrangert av Bjarte Askeland med litt råd fra styret. Vi bodde sentralt på bra hotell og spiste gode måltider på til dels fine restauranter. Vi besøkte det Medisinske Fakultet som er meget gammelt Farmasihistorisk museum. Bytur med en meget god guide. En dag tilbragte vi på en vingård en time fra Montpellier.  Meget interessant å få innblikk i prosessen, guidet av eieren, en franskmann (som hadde bodd i Uddevalla i 30 år og snakket svensk). Der fikk vi og god mat og vin. Da det regnet 2 dager ble det ordnet slik at vi kunne gå på en konsert, musikk av Schumann og en dansk dirigent for symfoniorkesteret.

Kristina H. Johannessen - leder

Svein Ødegaard - nestleder

Lorentz M. Irgens - styremedlem

Sylvi Aanderud - styremedlem

Erik Florvåg - styremedlem

Bjarte Askeland - varamedle

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden