Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 7. mars kl. 19.30 - avholdt


Styret har gleden av å invitere til kveldsmøte i mars, med gynekologi som tema.


Kveldens foredragsholder er Jørg Kessler, f. 1970.  Han er født, oppvokst og studerte i Tyskland. Flyttet til Norge i 1998 med sykehustjeneste i Ålesund og Bergen. Spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer i 2004. PhD om fosterets leversirkulasjon 2007. Seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.


Tittelen på hans foredrag er "Quo vadis obstetrikk? En kontrastrik fortelling"


Etter foredraget inviteres deltakerne på enkelt taffel med snitter og mineralvann.  Egenandel er kr. 125,- og påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen styret

Årsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 7. februar kl. 19.30 - avholdt


Styret i DMSB har gleden av å invitere sine medlemmer til:


Årsmøte og faglig møte: 


Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2022
  4. Godkjenning av regnskapet for 2022
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Budsjett for 2023, herunder fastsettelse av kontingent
  7. Valg


Etter årsmøtet vil Stig Harthug, professor ved UiB og spesialrådgiver ved HUS holde kveldens foredrag. Stig Harthug er spesialist i tropemedisin, indremedisin og infeksjonsmedisin. Han har lang erfaring som forsker og veileder av PhD kandidater og har publisert 85 artikler, hovedsakelig innen infeksjonsepidemiologi, sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Han har oppnådd internasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med sjekklisten «Trygg kirurgi» og er fast medlem i REK-Vest.

 

Tittelen på Stig Harthugs foredrag er: «Antibiotika-resistens. Den nye «pandemien»

 

Etter årsmøtet har styret gleden av å invitere til enkelt taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 100,- inkl. drikke. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Hjertelig velkommen.

 

Bjarte Askeland

Styrets leder

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 24. januar kl. 19.30 - møtet er gjennomført

Styret har gleden av å invitere til kveldsmøte i DMSB for å markere 150-årsjubileet for oppdagelsen av Leprabasillen. Denne meget viktige medisinske milepælen skal markeres på behørig vis ved flere anledninger i mange fora og DMSB øsker å sette fokus på to viktige aspekter rundt Lepra, medisinsk statistikk og immunologi. Til den oppgaven har vi vært heldige å få to erfarne kolleger til å holde innlegg. Lorentz M. Irgens, professor i epidemiolgi og Harald Wiker, professor i mikrobiologi ved UiB, vil sammen belyse oppdagelsen av Leprabasillens betydning i medisinen.


Tema for kvelden er "Lepra i makro- og mikroperspektiv" og titlene på kveldens to foredrag er:


Lorentz M Irgens: "Lepraepidemiologi 150 år etter oppdagelsen av leprabasillen"

Harald Wiker: Lepra: "En modell for å forstå immunsystemet- et dypdykk i patologien og leprabasillens oppbygning"


Vi ser fram til  å høre deres foredrag.


Etter møtet serveres vi enkelt taffel og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-


Hjertelig velkommen

Kveldsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 10. januar kl. 19.00 - møtet er avholdt

Årets første kveldsmøte handler om en skremmende utvikling i medisinforskrivningen som har gitt store utfordringer internasjonalt, men nå begynner å bli et problem, også i Norge. Økende opioidbruk for ikke maligne lidelser har ført til at mange pasienter glir inn i overforbruk, med svært uheldige effekter på den enkelte pasient og på samfunnet, som må behandle et økende antall overdoser og dessuten ser dødsfall relatert til opioidoverforbruk. For å belyse dette problemet har vi vært heldige å få  kollega, professor Svetlana Ondrasova Skurtveit, fra  FHI til å holde kveldens foredrag. Hun er utdannet ved Karls Universitet i Praha i Tjekkoslovakia, men tok sin doktorgrad ved UiB i 1992. Hun har arbeidet som seniorforsker og professor ved FHI fra 2001, i tillegg til å inneha et professorat ved det medisinske  fakultet, UiT. Hun har vært veileder for en rekke studenter, både i Praha og i Oslo og har publisert mer enn 300 orginalartikler, med sterkt fokus på vanedannende medikamenter. Hun har mottatt flere priser for sitt arbeide


Vi gleder oss til å høre hennes foredraag med tittelen: "Opoidbruk i Norge – utviklingstrekk"


Etter møtet serverer vi enkelt taffel med bagetter og alkoholfri drikke. Påmelding er ikke nødvendig. Egenandel kr. 100,-


Hjertelig velkommen.

Oversikt - gjennomførte kveldsmøter i DMSB

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden