Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 26. september kl. 12.00

Formiddagsmøtet i september tar for seg den store utviklingen som har skjedd innen radiologien de siste årene.


Professor em. Jostein Kråkenes holder dagens foredrag. Kråkenes ble født i 1948 og vokste opp i Vågsøy i Nordfjord. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976. Etter turnustjeneste i Stavanger/Vesterålen var han ansatt ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, med unntak av ett år da han arbeidet ved Rikshospitalet (1992-93). Han ble spesialist i radiologi i 1984, og har arbeidet innen fagfeltet nevroradiologi. I 1991 ble han seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon. Han disputerte ved UiB i 2004 på diagnostikk ved nakkeslengskader.


Dagens foredrag her tittelen: "Utviklingstrekk i radiologien – fra 2-dimensjonal avbildning til 3-dimensjonal rekonstruksjon og intervensjon"


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 21. mars kl. 12.00 - møtet er gjennomført

Formiddagsmøtet i mars vil belyse fastlegekrisen og den uheldige utviklingen som har skjedd de siste årene.


Vi er heldige å ha fått kollega Arild Iversen, assisterende kommuneoverlege i Bergen, til å holde foredraget. Arild Iversen er 44 år gammel. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og høgskolekandidat i informatikk. Han er tidligere fastlege, smittevernlege på Askøy og stipendiat ved UiB. Arbeider som assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune

Fagområder: psykisk helse og ruslidelser, utviklingshemmede, helserett og forskning. Klinisk arbeid med legevakt én helg i måneden på Askøy + ved behov på Fedje. Stedstillitsvalgt for legeforeningen i seksjon for kommuneleger. Medredaktør i Utposten. Lokalpolitiker.


Vi gleder oss til å høre hans synspunkter.


Dagens foredrag har tittelen: Fastlegekrisen - omfang, årsak og løsninger


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 21. februar kl. 19.30

merk endret tidspunkt - møtet er gjennomført

Årets første formiddagsmøte var planlagt tirsdag 21. februar, men på grunn av møtekollisjon må det dessverre endres til et kveldsmøte. Styret beklager denne endringen i siste liten.


Foredragsholder er professor Bent Lindtjørn og tema for møtet er legemangel i et internasjonalt perspektiv.


Bernt Lindtjørn (f. 1949) er født og oppvokst i Etiopia og har bodd i landet i nesten 40 år. Siden 1978 har han arbeidet som misjonslege, kirurg og nødhjelpsarbeider i Sør-Etiopia. Han har vært lege ved Haukeland Sykehus; de siste 20 årene av sitt yrkesaktive liv tilknyttet Bryst- og Endokrinkirurgisk seksjon. Han er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, professor tilknyttet universiteter i Etiopia og Norge og er for tiden opptatt av å styrke forskerutdanningen ved universitetene i Hawassa, Arba Minch og Addis Ababa.


Tittelen på  hans foredrag er: "Legemangel i Norge og i Etiopia. Betyr begrepet legemangel det samme?"


Etter foredraget severes taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,-


Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret i DMSB


Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden

Oversikt - Formiddagsmøter i Legenes Hus