Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 28. mai kl. 12.00

Styret i DMSB har gleden av å invitere til det siste møtet i denne våresesongen, før vi tar en velfortjent sommerferie. Temaet denne gangen er svært viktig. Diagnosen Lipødem har lenge vært underkjent og mange pasienter har hatt store smerter og blitt stigmatisert på grunn av sin sykdom. Tilstanden har i det siste fått bred omtale i media og flere pasienter har stått fram med langvarige plager som de ikke har fått tilfredsstillende behandling for. Haraldsplass diakonale sykehus gjennomfører et Helse Vest finansiert forskningsprosjekt for å undersøke hva som er den beste behandlingen av sykdommen og foredragsholderen har vært leder for dette prosjektet.


Hildur Skuladottir ble cand. med. ved UiB i 2008 og fikk sin spesialitet i plastikkirurgi i 2020. Hun har tidligere arbeidet ved HUS og er nå avdelingsoverlege i plastikkirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, med bistilling som førsteamanuensis ved UiB. I 2016 og 2024 hadde hun oppdrag som plastikkirurg i Zambia og Kenya. Siden 2021 har hun ledet et nasjonalt forskningsprosjekt som skal følge vel 100 pasienter med Lipødem i 5 år.


Vi gleder oss til å høre Hildur Skuladottirs foredrag med tittelen:


"Lipødem – hva er det og finnes det effektiv behandling?"


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 30. april kl. 11.30 - MERK ENDRET TIDSPUNKT - møtet er gjennomført

Styret i DMSB har gleden av å invitere til formiddagsmøtet i april. På grunn av møtekollisjon må vi starte foredraget en halv time tidligere enn vanlig og håper på forståelse for dette. Emnet er meget spennende og vi har gleden av å presentere professor em ved UiB og overlege i onkologi i Helse Bergen Per Eystein Lønning som foredragsholder. Han vil ta for seg moderne kreftdiagnostikk, med de mulighetene dette innebærer.


Vi gleder oss til å  høre hans foredrag med tittelen: "En enkel blodprøve for deteksjon av cancer(multi-cancer early detection (MCED) test Galleri). Er «direct-to-consumer testing» løsningen?"


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 27. februar kl. 12.00 - møtet er gjennomført

På formiddagsmøtet i februar har vi gleden av å presentere Kari Tove Elvebakken fra NORCE. Hun er professor i statsvitenskap ved institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært direktør ved Universitetet i Bergen og forskningsdirektør ved Rokkansenteret.


Tittelen på foredraget er: «Universitetets (UiB) utvikling – fra museum til breddeuniversitet»


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 23. januar kl. 12.00 - møtet er gjennomført

På det første formiddagsmøtet i 2024 har vi gleden av å ha kollega Bettina Husebø som foredragsholder. Bettina S. Husebø er professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS). Hun er anestesilege og intensivmedisiner med kompetansepåbygging i palliativ medisin og sykehjemsmedisin. Før hun kom til Norge i 1998 jobbet hun i 10 år ved Universitetet i Bonn, Tyskland. Senere arbeidet hun på Bergen Røde Kors sykehjem og fulgte mange personer med demens i livets sluttfase. Hennes PhD-tese (2008) er basert på «Smertevurdering hos personer med demens». Husebø er en aktiv forsker og fikk i fjor en prestisjetung tildeling fra Det europeiske forskningsrådet på 2 millioner euro i inntil 5 år til forskning på «Hvordan kan teknologi brukes til å forutsi døden hos personer med demens?» Altså for å kunne gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt. Hun har nylig fått tildeling fra Trond Mohn Stiftelsen til et «Senter for sammensatte sykdommer og aldring» for å utvikle og teste en mobil sensor plattform for hjemmeboende eldre. Husebø har solid klinisk og vitenskapelig bakgrunn for holde dagens foredrag som omhandler mange aktuelle og vanskelige etiske vurderinger. Tittelen på foredraget er:


«Retten til selvbestemt avslutning av livet – er det tid for endret holdning?»


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 28. november kl. 12.00 - møtet er gjennomført

Formiddagsmøtet i november tar for seg arv og miljø om prediktor for helse og sykdom. Det er kollega, professor Cecilie Svanes, som vil holde dagens foredrag. Professor Svanes er overlege i lungemedisin ved Avdeling for Arbeidsmedisin, Haukeland Universitetsykehus, professor ved Senter for internasjonal helse, UiB og æresdoktor ved Uppsala universitet. Hun er en internasjonal kapasitet innen forståelse av respiratorisk helse og sykdom og har ledet den internasjonale multisenter, multigenerasjonsstudien RHINESSA. Hun er blant Norges 200 mest siterte forskere og forskningsresultatene hennes har bidratt til viktige paradigmeskifter. Svanes er en erfaren veileder for unge forskere som i dag er ledende forskere innen sitt felt.


Dagens foredrag her tittelen: «Hvordan påvirker miljø, livsstil og adferd i tidligere generasjoner helse og sykdom hos barn i dag»


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 26. september kl. 12.00 - møtet er gjennomført

Formiddagsmøtet i september tar for seg den store utviklingen som har skjedd innen radiologien de siste årene.


Professor em. Jostein Kråkenes holder dagens foredrag. Kråkenes ble født i 1948 og vokste opp i Vågsøy i Nordfjord. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976. Etter turnustjeneste i Stavanger/Vesterålen var han ansatt ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, med unntak av ett år da han arbeidet ved Rikshospitalet (1992-93). Han ble spesialist i radiologi i 1984, og har arbeidet innen fagfeltet nevroradiologi. I 1991 ble han seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon. Han disputerte ved UiB i 2004 på diagnostikk ved nakkeslengskader.


Dagens foredrag her tittelen: "Utviklingstrekk i radiologien – fra 2-dimensjonal avbildning til 3-dimensjonal rekonstruksjon og intervensjon"


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad for deltakerne. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 21. mars kl. 12.00 - møtet er gjennomført

Formiddagsmøtet i mars vil belyse fastlegekrisen og den uheldige utviklingen som har skjedd de siste årene.


Vi er heldige å ha fått kollega Arild Iversen, assisterende kommuneoverlege i Bergen, til å holde foredraget. Arild Iversen er 44 år gammel. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og høgskolekandidat i informatikk. Han er tidligere fastlege, smittevernlege på Askøy og stipendiat ved UiB. Arbeider som assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune

Fagområder: psykisk helse og ruslidelser, utviklingshemmede, helserett og forskning. Klinisk arbeid med legevakt én helg i måneden på Askøy + ved behov på Fedje. Stedstillitsvalgt for legeforeningen i seksjon for kommuneleger. Medredaktør i Utposten. Lokalpolitiker.


Vi gleder oss til å høre hans synspunkter.


Dagens foredrag har tittelen: Fastlegekrisen - omfang, årsak og løsninger


Etter foredraget inviterer vi til enkelt taffel med boller og kaffe uten kostnad. Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret

Formiddagsmøte i DMSB, Legenes Hus, tirsdag 21. februar kl. 19.30

merk endret tidspunkt - møtet er gjennomført

Årets første formiddagsmøte var planlagt tirsdag 21. februar, men på grunn av møtekollisjon må det dessverre endres til et kveldsmøte. Styret beklager denne endringen i siste liten.


Foredragsholder er professor Bent Lindtjørn og tema for møtet er legemangel i et internasjonalt perspektiv.


Bernt Lindtjørn (f. 1949) er født og oppvokst i Etiopia og har bodd i landet i nesten 40 år. Siden 1978 har han arbeidet som misjonslege, kirurg og nødhjelpsarbeider i Sør-Etiopia. Han har vært lege ved Haukeland Sykehus; de siste 20 årene av sitt yrkesaktive liv tilknyttet Bryst- og Endokrinkirurgisk seksjon. Han er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, professor tilknyttet universiteter i Etiopia og Norge og er for tiden opptatt av å styrke forskerutdanningen ved universitetene i Hawassa, Arba Minch og Addis Ababa.


Tittelen på  hans foredrag er: "Legemangel i Norge og i Etiopia. Betyr begrepet legemangel det samme?"


Etter foredraget severes taffel med snitter og mineralvann. Egenandel kr. 125,-


Påmelding er ikke nødvendig.


Hjertelig velkommen


Vennlig hilsen

Styret i DMSB


Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden

Oversikt - Formiddagsmøter i Legenes Hus